Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty Usług

Formularz do pobrania:


Dowody osobiste


Ewidencja ludności


Urząd Stanu Cywilnego

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, spraw organizacyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i spraw społecznych

 


 

 Samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i mieniem gminnym

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. drogownictwa

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. obronności, leśnictwa, ochrony przeciwpożarowej

 


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i melioracji


Podatki i opłaty lokalne

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

AKCYZA:

ZAŚWIADCZENIA I ULGI


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 


 

Zakład Usług Komunalnych


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 31.07.2009

 

 
Wersja XML