Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2016

UCHWAŁA NR 633/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew
PDFUchwała 633.2016 z 14.12.2016.pdf

UCHWAŁA NR 564/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew
PDFUchwała 564.2016 z 14.12.2016.pdf

UCHWAŁA NR 632/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała Nr 632.2015 z 16-12-2015.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 2016
PDFUchwała.XIV.60.2015.2015-12-29.pdf

UCHWAŁA Nr 43/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
PDFUchwała nr 43 z 03-02-2016.pdf

 

Wersja XML