Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

 REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

Rejestr utworzono na podstawie art.28 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów  prawnych  ( t.  j. Dz.U. z 2016, poz. 296).

PDFRejestr Aktów Prawa Miejscowego.pdf

Wersja XML