Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni dróg gminnych 108325 O, 108326 O, 108328 O - ROZSTRZYGNIĘTY

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

              - PDFPrzekrój A-A.pdf

              - JPEGProjekt zagospodarowania terenu - rys.1.jpeg

              - JPEGProjekt zagospodarowania terenu - rys.2.jpeg

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ireneusz Smal
Data wytworzenia: 27.02.2009

 

Wersja XML