Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2017

UCHWAŁA Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 2017.
PDFUchwała.XXII.110.2016.2016-12-29.pdf
PDFUzasadnienie do budżetu 2017r..pdf
PDFZadania inwestycyjne.pdf

UCHWAŁA Nr XXII/111/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUCHWAŁA.XXII.111.2016.2016.29.12.pdf

UCHWAŁA NR 632/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała Nr 632.2015 z 16-12-2015.pdf

 

Wersja XML