Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny

Wójt Gminy na podstawie art.33 ustawy o samorządzie gminnym wprowadził zarządzeniem Nr 0050/92/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku nowy regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi - PDFZarządzenie nr 0050.92.2017.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2017 roku w  sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi
PDFZarządzenie nr 0050.92.2017.pdf

Zarządzenie Nr 0050/24/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2018.pdf

Zarządzenie Nr 0050/93/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu  organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi. 
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2018.pdf

Zarządzenie Nr 0050/107/2018 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.107.2018.pdf

Zarządzenie Nr 0050/27/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.27.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/2/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2020.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 31.07.2009
 
 
 
Wersja XML