Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zaopatrzenia w ciepło i energię

PDFURG_XV_82_2012 - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.pdf
PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew na lata 2012 - 2030.pdf
 

Wersja XML