Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Polska Cerekiew

PDF20180312 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.1.2018.pdf

PDF20180214 Informacja z otwarcia_ofert 20180214 ZP.271.1.2018.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu 511378-N-2018.pdf
PDF271.1.2018 SIWZ budowa ścieżki rowerowej 20180129.pdf
DOCX271.1.2018 SIWZ budowa ścieżki rowerowej 20180129.docx
PDFPrzekroje konstrukcyjne rys.2.pdf
PDFProjekt zagosp. rys.1.7.pdf
PDFProjekt zagosp. rys.1.6.pdf
PDFprojekt zagosp. rys.1.5.pdf
PDFProjekt zagosp. rys.1.4.pdf
PDFProjekt zagosp. rys.1.3.pdf
PDFProjekt zagosp. rys.1.2.pdf
PDFProjekt zagosp. rys.1.1.pdf
PDFPROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.pdf
PDFOświadczeniwe dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
 

Wersja XML