Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka przestrzenna

UCHWAŁA NR VI/58/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zakrzów PDFpobierz.pdf

UCHWAŁA NR VI/59/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-Ciężkowice PDFpobierz.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/220/2006 w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice wieś Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska - tereny produkcyjno-składowe PDFpobierz.pdf__JPEGZałącznik nr 1.jpeg

UCHWAŁA NR XXVI/219/2006 w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice - wieś Polska Cerekiew ul. Raciborska - tereny usługowe PDFpobierz.pdf__JPEGZałącznik nr 1.jpeg

UCHWAŁA NR VIII/46/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew - Ciężkowice, ul. Fabryczna - Dworcowa - Ciepłodolska - Rejon Cukrowni PDFpobierz.pdf__JPEGZałącznik nr 1.jpeg__JPEGRysunek planu.jpeg

UCHWAŁA Nr XIX/134/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew PDFpobierz.pdf__PDFZałącznik nr 1.pdf__JPEGZałącznik nr 2.jpeg

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2010 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 22 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych PDFUchwała nr XXXII-209-2010.pdf JPEGZalacznik_1.jpeg JPEGZalacznik_2.jpeg JPEGZalacznik_3.jpeg PDFZalacznik4.pdf

UCHWAŁA Nr X/58/2011 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów PDFUchwała-X-58-2011.pdf JPEGZalacznik_1.jpeg

Uchwała nr XVIII/105/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XVIII.105.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XIX/110/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice.
PDFUchwała.XIX.110.2020.2020-09-24.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Pytlik
Data wytworzenia: 12.01.2004

 

Wersja XML