Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy

- PROGRAMY - PLANY - REALIZACJA -

 

1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2000-2015

2. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE POLSKA CEREKIEW

3. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POLSKA CEREKIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

4. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY POLSKA CEREKIEW

5.PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2013-2017

6. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POLSKIEJ CEREKWI NA LATA 2016 - 2020

7. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

9. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

10. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY POLSKA CEREKIEW NA LATA 2017 - 2020

11. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017

12. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 31.07.2009

 

Wersja XML