Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi
ul. Raciborska 4
47 - 260 Polska Cerekiew
tel/fax. 077 487 65 27, 077 480 14 77
e-mail:
Kierownik: Barbara Hołyś

Godziny urzędowania:

Poniedziałki 7.30 - 16.00
Wtorki 7.30 - 15.30
Środy 7.30 - 15.30
Czwartki 7.30 - 15.30
Piątki 7.30 - 15.00

BIP GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSKIEJ CEREKWI


UCHWAŁA NR XXVII/235/2006 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi PDFUCHWAŁA Nr XXVII-235-2006.pdf

ZARZĄDZENIE NR 1/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi PDFZARZĄDZENIE Nr 1-2006.pdf

UCHWAŁA NR III/8/2010 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie PDFUchwała nr III-8-2010.pdf PDFGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.pdf

UCHWAŁA NR V/22/2011 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 25.03.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania PDFUchwała nr V-22-2011.pdf

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POLSKIEJ CEREKWI NA LATA 2005 - 2015 PDFUchwała Nr XVIII_155_2005 z 01.03.2005 r.pdf

Klauzula Informacyjna - Ochrona Danych OsobowychPDFKlauzula informacyjna RODO.pdf

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.

Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.


Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi z siedzibą przy ul. Raciborskiej 4, 47-260 Polska Cerekiew.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Kaczyńska. Kontakt: tel. 77/4876527, e-mail gops@polskacerekiew.pl

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Hołyś
Data wytworzenia: 31.07.2009

 

 
 
 
Wersja XML