Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Administratorem danych osobowych ( ADO) jest Wójt Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4 , 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 4801460,

e-mail:

 

2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ( IODO) w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi jest Konsorcjum prezentowane przez NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60,

e-mail: iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com

Klauzule informacyjne:

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w niżej wymienionych jednostkach pełni konsorcjum, którego liderem jest
Netkoncept sp. z o. o..
Jeżeli macie państwo jakieś pytania odnośnie swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem jak poniżej:

 

Urząd Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com

Wersja XML