Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2011

UCHWAŁA Nr III/11/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2011 PDFUchwała nr III-11-2010.pdf


UCHWAŁA NR 622/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2011 r. PDFUCHWAŁA NR 622-2010.pdf

UCHWAŁA NR 623/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2011 r. PDFUCHWAŁA NR 623-2010.pdf

UCHWAŁA NR 624/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew na lata 2011-2015 PDFUCHWAŁA NR 624-2010.pdf

UCHWAŁA NR 88/2011 z dnia 24 stycznia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polska Cerekiew PDFUCHWAŁA NR 88-2011.pdf

UCHWAŁA NR 89/2011 z dnia 24 stycznia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Polska Cerekiew w 2011 r. PDFUCHWAŁA NR 89-2011.pdf

UCHWAŁA NR 190/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za 2011 r. PDFUCHWAŁA NR 190-2012.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2009-12-17
Wersja XML