Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2012

UCHWAŁA Nr XI/60/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2012 PDFUCHWAŁA NR XI-60-2011.pdf


UCHWAŁA NR 724/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2011 r.  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2012 r. PDFUCHWAŁA NR 724-2011.pdf

UCHWAŁA NR 725/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew na lata 2012 - 2016 PDFUCHWAŁA NR 725-2011.pdf

UCHWAŁA NR 94/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polska Cerekiew PDFUCHWAŁA NR 94-2012.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2011-12-22

 

Wersja XML