Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2014

UCHWAŁA Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2014 PDFUchwała nr XXVII-148-2013.pdf

 


 

UCHWAŁA NR 641/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2012 r. nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2014 r. PDFUchwała Nr 641-2013.pdf

UCHWAŁA NR 642/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała Nr 642-2013.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Bujak
Data wytworzenia: 2013-12-17
Wersja XML