Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2015

UCHWAŁA Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015 PDFUCHWAŁA.III.12.2014.2014-12-30.pdf


 UCHWAŁA NR 598/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała Nr 598-2014.pdf

UCHWAŁA NR 8/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 Gminy Polska Cerekiew PDFUchwała Nr 8-2015.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Data wytworzenia: 2015-01-05

 

 

 

Wersja XML