Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciężkowice - Polska Cerekiew

Ogłoszenie o zamówieniu - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4fbbea7-9c02-4d14-8900-2ebb3d928424

PDF20180928 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.6.2018.pdf

PDFZP.271.6.2018 Informacja z otwarcia ofert droga ciężkowice - polska cerekiew 20180907.pdf

PDFZagospodarowanie terenu.pdf
PDFUMOCNIENIE NASYPU TYPU TWS SCHEMAT.pdf
PDFtabela robót ziemnych.pdf
PDFSzczegół A.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
PDFPRZEKRÓJ NORMALNY.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFPRZEKROJE POPRZECZNE.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDF271.6.2018 SIWZ budowa drogi tr rolnego ciężkowice.pdf
DOCX271.6.2018 SIWZ budowa drogi tr rolnego ciężkowice.docx

Wersja XML