Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2009

UCHWAŁA Nr XIX/128/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polska Cerekiew PDFzobacz.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

 

UCHWAŁA NR 536/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Polska Cerekiew w 2009 r. PDFzobacz.pdf

UCHWAŁA NR 537/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Polska Cerekiew PDFzobacz.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Wieczorek
Data wytworzenia: 2009-01-12
Wersja XML