Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Polska Cerekiew

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Polska Cerekiew

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Polska Cerekiew

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Wersja XML