Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjazdy edukacyjne - zorganizowanie wyjazdu w formie „zielonej szkoły” dla dzieci ze szkół z terenu gminy Polska Cerekiew do Warszawy

PDF20181228 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.9.2018.pdf

PDFZP.271.9.2018 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie nr 653823-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=043798ab-99d8-4bbf-b14e-476878240aa1

PDF271.9.2018 SIWZ wyjazdy edukacyjne- zielona szkoła warszawa 20181126.pdf
DOCX271.9.2018 SIWZ wyjazdy edukacyjne- zielona szkoła warszawa 20181126.docx

PDFodpowiedzi na pytania zielona szkoła warszawa 20181130.pdf

 

Wersja XML