Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2019

UCHWAŁA Nr IV/18/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2019.
PDFUchwała.IV.18.2018.2018-12-21.pdf

Uchwała nr 20/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2019 r.
PDFUchwała nr 20.2019.pdf

Uchwała nr 760/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała nr 760.2018.pdf

Uchwała nr 664/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2019 r.
PDFUchwała nr 664.2018.pdf

Uchwała nr 623/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała nr 623.2018.pdf

Zarządzenie Nr 0050/23/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
PDFZarządzenie 0050.23.2020.pdf

Wersja XML