Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2020 roku dotyczące wykonania rocznych przeglądów technicznych budynków, budowli, urządzeń zabawowych i sportowych będących w zasobie Gminy Polska Cerekiew według załączonego wykazu.

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf
PDFZapytanie ofertowe - przeglądy techniczne obiektów Gminy PC.pdf
DOCXzał. nr 1 - druk oferty.docx
XLSXzał. nr 2 - wykaz budynków, budowli, urządzeń zabawowych i sportowych.xlsx

Zapytanie ofertowe z dnia 23 kwietnia 2019 roku dotyczące remontu drogi dojazdowej do GOSiR w Zakrzowie.

PDF20190507 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZO.3.2019.pdf
PDFzapytanie ofertowe - droga Zakrzów.pdf
DOCXZO.3.2019 FORMULARZ OFERTOWY droga zakrzów.docx
PDFZO.3.2019 FORMULARZ OFERTOWY droga zakrzów.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 15 lutego 2019 roku dotyczące udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Polska Cerekiew.

PDFZO.2.2019 zapytanie ofertowe kredyt długoterminowy polska cerekiew.pdf
PDFuchwała RG Polska Cerekiew V-22-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF20190215 FORMULARZ OFERTOWY kredyt długoterminowy.pdf
DOCX20190215 FORMULARZ OFERTOWY kredyt długoterminowy.docx

PDF20190225 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZO.2.2019.pdf

Wersja XML