Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi - postępowanie II

PDFZP.271.3.2019 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zastosowanie OZE w urzędzie gminy - postępowanie II.pdf
PDFZP 271 3 2019 Informacja z otwarcia ofert postępowanie termomodernizacja urzędu gminy - postępowanie II.pdf

SIWZ
PDF271.3.2019 SIWZ termomodernizacja urzędu gminy polska cerekiew.pdf
DOCX271.3.2019 SIWZ termomodernizacja urzędu gminy polska cerekiew.docx

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=82c4930b-3b7b-4081-b3ad-1909fe7c8ba9

PRZEDMIARY ROBÓT

PDFTemomodernizacja UG Polska Cerekiew_PRD.pdf
PDFPolska Cerekiew - sanitarne_A-PRD.pdf
PDF1612-P-CEREKIEW_IEL-inw_A_PRD.pdf
PDF1611-Polska Cerekiew-PV-inw_PRD.pdf

PROJEKT BUDOWLANY

PDFProjekt budowlany - UG Polska Cerekiew - Opis.pdf
PDFPB.IS.08 Rozwinięcie projektowanej instalacji grzewczo-chłodniczej Część II.pdf
PDFPB.IS.07 Rozwinięcie projektowanej instalacji grzewczo - chłodniczej Część I.pdf
PDFPB.IS.06 Rzut poddasza. Projektowana instalacja grzewcza.pdf
PDFPB.IS.05 Rzut II piętra. Projektowana instalacja grzewczo - chłodnicza.pdf
PDFPB.IS.04 Rzut I piętra. Projektowana instalacja grzewczo - chłodnicza.pdf
PDFPB.IS.03 Rzut parteru. Projektowana instalacja grzewczo - chłodnicza.pdf
PDFPB.IS.02 Rzut piwnicy. Projektowana instalacja grzewczo - chłodnicza.pdf
PDFPB.IS.01 Schemat cieplny kotłowni i maszynowni pompy ciepła.pdf
PDFPB.IE.08 RX-rozdzielnica gniazd wtykowych.pdf
PDFPB.IE.07 RK-rozdzielnica kotłowni.pdf
PDFPB.IE.06 Schemat ideowy aplikacji fotowoltaicznej RM-rozdzielnica maszynowni.pdf
PDFPB.IE.05 Klimakonwektory-instalacje elektryczne-rzut II piętra.pdf
PDFPB.IE.04 Klimakonwektory-instalacje elektryczne-rzut I piętra.pdf
PDFPB.IE.03 Klimakonwektory-instalacje elektryczne-rzut parteru.pdf
PDFPB.IE.02 Kotłownia, maszynownia pompy ciepła. klimakonwektory-instalacje elektryczne-rzut piwnic.pdf
PDFPB.IE.01 Aplikacja fotowoltaiczna.pdf
PDFPB.AK.07 Termmorenowacja przegród budowlanych. Elewacje pół-zach i poł-zach.pdf
PDFPB.AK.06 Termorenowacja przegród budowlanych. Elewacje poł-wsch i pół-wsch.pdf
PDFPB.AK.05 Termorenowacja przegród budowlanych. Przekroje B-B i C-C.pdf
PDFPB.AK.04 Termorenowacja przegród budowlanych. Rzut dachu i poddasza.pdf
PDFPB.AK.03 Termorenowacja przegród budowlanych. Rzut II piętra i poddasza.pdf
PDFPB.AK.02 Termorenowacja przegród budowlanych. Rzut I piętra.pdf
PDFPB.AK.01 Termorenowacja przegród budowlanych. Rzut parteru.pdf
PDFPB Polska Cerekiew - Grzanie - Strony 30-31.pdf
PDFINW.IS.03 Rzut II piętra. Inwentaryzacja istniejącej instalacji grzewczej.pdf
PDFPB Polska Cereiew - Chłodzenie - Strony 32-33.pdf
PDFINW.IS.02 Rzut I piętra. Inwentaryzacja istniejącej instalacji grzewczej.pdf
PDFINW.IS.01 Rzut parteru. Inwentaryzacja istniejącej instalacji grzewczej.pdf

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PDFZał 7 pgto 100 Polska Cerekiew - Gmina- obrotowa.pdf
PDFzal 8 karta tytułowa glikol prop.pdf
PDFzal 6 MGŚ Polska Cerekiew - Gmina.pdf
PDFzal 8 karta charakt Glikol propylenowy.pdf
PDFzal 5 MS-W Polska Cerkiew - Gmina.pdf
PDFzal 4 MH Polska Cerekiew - Gmina.pdf
PDFzal 3 PH Polska Cerekiew - Gmina.pdf
PDFzal 2a MG Polska Cerekiew - Gmina.pdf
PDFzal 1 MT Polska cerekiew - gmina.pdf
PDFProjekt Polska Cerekiew - Gmina KWP.pdf

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PDFPZT.PB.03 Profil przyłącza studzienki zbiorczej SB2.pdf
PDFPZT.PB.02 Profil przyłącza studzienki zbiorczej SB1.pdf
PDFPZT.PB.01 Gruntowy wymiennik energii pompy ciepła. Aplikacja fotowoltaiczna..pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu - UG - Polska Cerekiew.pdf
PDFPB.IE.01 Aplikacja fotowoltaiczna.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PDFSpecyfikacja techniczna szczegółowa - Urząd Gminy Polska Cerkiew. Roboty elektryczne.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna szczegółowa - Urząd Gminy - Polska Cerekiew. Branża sanitarna.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna ogólna. UG - Polska Cerekiew.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna szczegółowa - UG Polska Cerekiew. Roboty budowlane.pdf

Wersja XML