Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na działce nr 366/16 w Zakrzowie

PDF20190530 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.4.2019.pdf
PDFZP.271.4.2019 Informacja z otwarcia ofert droga zakrzów 20190507.pdf

HTMZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm
PDF271.4.2019 SIWZ budowa drogi zakrzów 20190418.pdf
DOCX271.4.2019 SIWZ budowa drogi zakrzów 20190418.docx

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDFSZCZEGӣ PRZEKROJU.pdf
PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFPRZEKROJE NORMALNE.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf
PDFPROFIL PODŁUZNY.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
 

Wersja XML