Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi za 2018 rok.

Sprawozdanie finansowe Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi za 2018 rok.

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wroninie za 2018 rok.

Łączne sprawozdanie finansowe Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok.

Wersja XML