Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICA 1 MAJA W POLSKIEJ CEREKWI

Ogłoszenie opublikowano pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4f18998d-e12f-4ac8-b852-c68d7f671303

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF02 odpowiedzi na pytania 1 maja polska cerekiew 20190619.pdf
PDFKorekta projektu umowy z wykonawcą bobót 20190619.pdf

PDF01 odpowiedzi na pytania 1 maja polska cerekiew 20190617.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU - CAŁOŚĆ.pdf

HTMZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm

PDF271.7.2019 SIWZ przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja 20190606.pdf
DOCX271.7.2019 SIWZ przebudowa drogi gminnej - ul. 1 Maja 20190606.docx

JPEGZAGOSPODAROWANIE TERENU.jpeg
PDFSTWIORB.pdf
PDFRZUT I PRZEKRÓJ SKRZYŻOWANIA.pdf
PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf
PDFPRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE.pdf
JPEGORGANIZACJA RUCHU.jpeg
PDFOPIS ORGANIZACJA RUCHU.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf
PDFinformacja dotycząca BIOZ.pdf
 

Wersja XML