Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020

Uchwała nr 715/2019 z dnia 28 stycznia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała nr 715.2019.pdf

Uchwała nr 9/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2020 rok.
PDFUchwała nr 9.2020.pdf

UCHWAŁA Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020.
PDFUchwała.XIV.80.2019.2019-12-19.pdf
PDFINWESTYCJE.pdf

Uchwała nr 637/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
PDFUchwała nr 637.2019.pdf

Uchwała nr 638/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
PDFUchwała nr 638.2019.pdf

Wersja XML