Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenckie 2020

Brak opisu obrazka

Postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów.
PDFPostanowienie Marszałka Sejmu.pdf

Zarządzenie nr 0050.15.2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2020.pdf

UPRAWNIENIA WYBORCÓW

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

PDFINFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.pdf

Formularza zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych.
DOCFormularz zgłoszenia kandydata.doc

Uwaga! Wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przesyłać drogą mailową (skan lub zdjęcie) na adres: sekretarz@polskacerekiew.pl

Wersja XML