Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2021

Uchwała nr XXVI/139/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXIV.139.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXVI/140/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXIV.140.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr 683/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała 683.2020.pdf

Uchwała nr 663/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2021 r.
PDFUchwała 663.2020.pdf

Uchwała nr XXI/126/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXI.126.2020.2020-12-17.pdf

Uchwała nr 513/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polska Cerekiew
PDFUchwała 513 2020 Polska Cerekiew-sig.pdf

Uchwała nr 512/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2021 r.
PDFUchwała 512 2020 Polska Cerekiew-sig.pdf

Wersja XML