Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwała nr XXII/134/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XXII.134.2021.2021-01-20.pdf

Uchwała nr XXII/135/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXII.135.2021.2021.01.20.pdf

Uchwała nr XXII/136/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXII.136.2021.2021.01.20.pdf

Uchwała nr XXIII/137/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXIII.137.2021.2021-02-24.pdf

Uchwała nr XXIII/138/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXIII.138.2021.2021-02-24.pdf

Wersja XML