Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe pracowników:

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych:

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Polska Cerekiew:

Wersja XML