Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na 2022 r.

Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku. Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227), która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2022 r.
 
Nowelizacja ustawy zwiększa kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.
 
Według nowych regulacji roczny limit ustala się jako sumę:

 

Wnioski o zwrot części akcyzy składa się w urzędach gminy. Pieniądze rolnicy mogą otrzymać gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

W przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie urząd miasta lub gminy wydaje decyzję najpóźniej w marcu, a pieniądze przekazuje rolnikom do końca kwietnia. W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie decyzja administracyjna zostaje wydana najpóźniej we wrześniu, a pieniądze są wypłacane do końca października.

Załączniki:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
PDFwniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf

2.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
PDFformularz_o_pomoc_wzor.pdf

3.  Zestawienie faktur.
DOCXZestawienie faktur.docx

4.  Oświadczenie.
DOCXOświadczenie.docx

5.  Klauzula informacyjna oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
DOCXRODO.docx

 

Wersja XML