Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w urzędzie w 2005 roku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE W 2005 ROKU
/kontrole, informacje, wystąpienia, stanowiska, wnioski/1.Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Biura zarządzania Funduszami Europejskimi na temat: Realizacja modernizacji drogi gminnej - ul. Konarskiego w m. Polska Cerekiew, realizowanego w ramach Priorytetu III ZPORR; kontrola na zakończenie projektu.
2.Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej NT realizacji wniosków i zaleceń z kontroli problemowej z zakresu ustawy o pomocy społecznej.
3.Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu nt. kontrola archiwum zakładowego urzędu gminy. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 05.02.2007
Wersja XML