Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta Gminy z 2022 roku
  Data modyfikacji: 28-06-2022 12:29
 2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi
  Data modyfikacji: 28-06-2022 12:05
 3. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie
  Data utworzenia: 28-06-2022 12:03
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Data modyfikacji: 27-06-2022 07:39
 5. Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
  Data modyfikacji: 27-06-2022 07:38
 6. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Data modyfikacji: 23-06-2022 11:14
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zapytania radnych
  Data modyfikacji: 22-06-2022 09:52
 8. Zapytania radnych
  Data modyfikacji: 22-06-2022 09:51
 9. Unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Polska Cerekiew na rok 2022 - postępowanie II
  Data modyfikacji: 21-06-2022 09:49
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 19-06-2022 20:01
Wersja XML